Légcsavar

Légcsavar

 

A törvény:

A légcsavar vagy propeller a repülőgépek olyan alkatrésze, amely a levegőt mozgatja. Függőlegesen felszerelve feladata a motor munkájának átvitele a közegre. A levegőt hátrafelé tolja, így előre mozgatja a járművet.

Az autorotáció egy olyan automatikusan beinduló forgás, amelyet kizárólag a légcsavar mozgása által indukált aerodinamikai erők okoznak. Helikoptereknél akkor jelenik meg, ha a motor leáll. Ilyenkor a lapátok beállnak a megfelelő szögbe, és megkezdődik az autorotálás. Eközben a helikopter test stabil marad, így biztonságosan le lehet tenni a gépet.

 

Növényben való megjelenése:

A juhar termésének alakja sokban hasonlít a légcsavaréra.

Ahogy a juharmag leválik a kocsányról, zuhanni kezd a föld felé.

Az így keletkező (áramló levegő által létrehozott) nyomás középpontja közepén helyezkedik el. Ezzel ellentétben a tömegközéppont a nehezebb magrésznél található. Emiatt megdől a mag.

                                                         

Az aerodinamikai erők a ferdén eső magra további nyomást gyakorolnak, ami forgatónyomatékká alakul. Ez megpörgeti a juharmagot a függőleges tengely körül, majd folyamatosan spirális mozgássá alakul (autorotálni kezd).

A lassú ereszkedés oka, hogy amíg a mag a talajig pörög, tornádószerű örvényt kelt a szárnyvége felett. Ebben az örvényben felgyorsul a levegő, ezáltal lecsökken a nyomás. (Bernoulli törvény). A nyomáskülönbség által létrehozott felfelé mutató erő kis mértékben felfelé (gravitációs erővel ellentétes irányba) szippantja a magot, ezzel lassítva a zuhanást.

 

Előnye:

Amint az előbb kifejtettük, a pörgés keltette kis tornádó lassítja a zuhanást. A lassabb ereszkedés több levegőben töltött időt eredményez, és minél több időt tölt a levegőben, annál hosszabb ideig tudja a szél fújni a magot. Ezáltal messzebbre juthat a fától.

A fa alatt általában árnyék van, illetve biztosan akad ott pár facsemete is. A magoknak előnyös minél messzebbre eljutniuk, hogy kapjanak elég fényt és a tápanyagért se kelljen a többi magonccal versenyeznie.

Feladat:

1.

Vegyél fel a földről egy repítőtermést és figyeld meg pörögését, ahogy magasról leejted!

2.

Mit gondolsz mire lehetne még használni a repítőtermés "működési elvét"?

Növények amiben megjelenik